Hướng dẫn thanh toán

Đặt cọc
Rút tiền

Điện chuyển tiền*

Phí hoa hồng
Thông tin chi tiết

ADIB – USD

Thật dễ dàng đặt cọc tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng cách chuyển tiền vào một trong các Tài khoản Ngân hàng tương ứng của chúng tôi. Ngay khi tiền được chuyển vào một trong các Tài khoản Ngân hàng của chúng tôi, số tiền này sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn cũng đơn giản như khi nạp tiền. Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu rút tiền đã được điền đầy đủ thông tin.

Thanh toán trực tuyến

Phí hoa hồng
Thông tin chi tiết

تركز يونيباي على نمو ودعم أعمال يونيباي حول العالم. بفضل شراكتها مع أكثر من 400 مؤسسة حول العالم، نجحت يونيباي في دعم قبول بطاقاتها في أكثر من 150 دولة ومنطقة، كما يتم إصدارها في أكثر من 40 دولة ومنطقة.

Lưu ý:

GULF BROKERS không tính bất kỳ phí hoa hồng nào lên số tiền đặt cọc hoặc rút ra của bạn. Tất cả phí thanh toán và phí chuyển tiền của bên thứ ba sẽ do khách hàng chịu và công ty sẽ ghi nợ vào tài khoản giao dịch liên quan các phí này.

Tất cả lần thanh toán cho Thành viên Môi giới sẽ được thực hiện trong cùng một ngày (hoặc khả dụng tức thì) và là các quỹ có thể chuyển đổi tự do về loại Tiền tệ đó và đối với ngân hàng do Thành viên Môi giới chỉ định rõ trong một số lần giao dịch. Tất cả lần khoản thanh toán như vậy sẽ do Khách hàng thực hiện mà không có bất kỳ khoản giảm trừ hoặc khấu trừ nào. Hãy nhớ rằng việc hoàn tiền chỉ có thể thực hiện đối với Thẻ Tín Dụng được sử dụng để thực hiện đặt cọc lần đầu. Trong trường hợp từ chối khoản thanh toán của bạn, sẽ không áp dụng bất kỳ loại phí nào khi hoàn tiền. Chỉ áp dụng các loại phí của ngân hàng của bạn.

Quyền chọn

Phí hoa hồng
Số tiền rút tối thiểu
Điện chuyển tiền
$250

Thật dễ dàng đặt cọc tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng cách chuyển tiền vào một trong các Tài khoản Ngân hàng tương ứng của chúng tôi. Ngay khi tiền được chuyển vào một trong các Tài khoản Ngân hàng của chúng tôi, số tiền này sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn.

Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn cũng đơn giản như khi nạp tiền. Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu rút tiền đã được điền đầy đủ thông tin.

Risk Warning: Trading in leverage products carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past performance of an investment is no guide to its performance in the future. Investments, or income from them, can go down as well as up. You may not necessarily get back the amount you invested. All opinions, news, analysis, prices or other information contained on this website are provided as general market commentary and does not constitute investment advice, nor a solicitation or recommendation to buy or sell any financial instruments or other financial products or services.

Legal: GULF BROKERS DMCC is a limited liability company incorporated and licensed under the laws of the Dubai Multi Commodities Centre (“DMCC”)to carry out certain categories of financial investment business as permitted under Licence No. DMCC- 30636, broker member of the Dubai Gold & Commodities Exchange (“DGCX”) under Member No 554 and regulated broker by the Securities & Commodities Authority (“SCA”) Licence No. 607110.

GULF BROKERS DMCC does not offer its services to the residents of certain jurisdictions such as: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, North Korea, Ethiopia, Iran, Bosna and Herzegovina, Iraq, Lao Peoples Democratic Republic, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen and EU residents.

© 2017 - 2021 GULF BROKERS