Công cụ tài chính

Kim loại quý

Các kim loại quý từ lâu đã là hạng mục ưa thích của nhà đầu tư. Thị trường dành cho kim loại quý có tính thanh khoản rất cao và thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm các sự kiện chính trị và kinh tế. Trong các khoảng thời gian biến động, các kim loại quý đã được chứng minh là kênh đầu tư thay thế an toàn hơn dành cho nhà đầu tư vì chúng dễ phục hồi trước các ảnh hưởng của sức ép kinh tế và các giai đoạn suy thoái. Cả vàng và bạc đều có thể mang đến các cơ hội đầu tư thú vị tùy theo lựa chọn cặp giao dịch.
Hợp đồng kỳ hạn kim loại quý là một thỏa thuận ràng buộc để giao vàng hoặc bạc trong tương lai tại mức giá thỏa thuận trước. Các hợp đồng này được chuẩn hóa theo quy định của giao dịch kỳ hạn về số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm giao hàng. Chỉ có mức giá là biến động.

Vàng Kỳ hạn là công cụ tự bảo hiểm dành cho các nhà sản xuất thương mại và người sử dụng vàng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các cơ hội giao dịch liên tục vì giá vàng phản ứng nhanh nhạy trước các sự kiện chính trị và kinh tế. Hợp đồng này có tác dụng như lựa chọn thay thế để đầu tư vào vàng nén, tiền vàng v.v.

Hợp đồng vàng kỳ hạn là loại hợp đồng đầu tiên được giới thiệu trên nền tảng DGCX vào năm 2015 và đã giao dịch hơn 5,4 triệu lượt kể từ đó. DGCX hỗ trợ giao dịch 7 loại hợp đồng kỳ hạn này với Yêu cầu Ký quỹ Ban đầu cực thấp và được thanh toán bù trừ với Công ty Thanh toán Bù trừ Hàng hóa Dubai (DCCC).

MetaTrader 5

Contract Name Contract Code Currency Initial Margin
Gold Futures DG USD 1400
Spot Gold DGSG USD 1400
India Gold “Quanto” DIG USD 1050
DGCX Shanghai Gold Futures DSGC CNH 9500
Silver Futures DS USD 900
India Silver “Quanto” DIS USD 2100
Copper Futures DCU USD 1400

Risk Warning: Trading in leverage products carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past performance of an investment is no guide to its performance in the future. Investments, or income from them, can go down as well as up. You may not necessarily get back the amount you invested. All opinions, news, analysis, prices or other information contained on this website are provided as general market commentary and does not constitute investment advice, nor a solicitation or recommendation to buy or sell any financial instruments or other financial products or services.

Legal: GULF BROKERS DMCC is a limited liability company incorporated and licensed under the laws of the Dubai Multi Commodities Centre (“DMCC”)to carry out certain categories of financial investment business as permitted under Licence No. DMCC- 30636, broker member of the Dubai Gold & Commodities Exchange (“DGCX”) under Member No 554 and regulated broker by the Securities & Commodities Authority (“SCA”) Licence No. 607110.

GULF BROKERS DMCC does not offer its services to the residents of certain jurisdictions such as: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, North Korea, Ethiopia, Iran, Bosna and Herzegovina, Iraq, Lao Peoples Democratic Republic, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen and EU residents.

© 2017 - 2021 GULF BROKERS